Modern Diplomacy kurzus – báró Bánffy Farkas

Bánffy Farkas

A Modern Diplomacy kurzus második előadása bizonyos értelemben rendhagyónak is tekinthető, hiszen meghívásunknak ezúttal nem egy hivatásos diplomata, hanem báró Bánffy Farkas, erdélyi arisztokrata, a híres Bánffy – család leszármazottja tett eleget. Az általa tartott előadás a „Hétköznapi diplomácia” címet viselte, s célja – címéből adódóan – annak bemutatása volt, hogy egy magánszemély milyen eredménnyel és hatékonysággal végez (het) diplomáciai tevékenységet. A legjobb példa erre épp vendégünk volt, hisz – mint előadásából kiderült – afféle „utazó konzulként” tevékenykedik az erdélyi szórványmagyarság érdekében, fenntartva a kapcsolatot a szórványterületek és Magyarország között, s előadásában épp e tevékenység szépségeit és nehézségeit mutatta be.

A közvetlen és élvezetes stílusban megtartott, ugyanakkor a számtalan kérdésnek köszönhetően meglehetősen interaktívnak tekinthető előadásból megtudhattuk, hogy vendégünk magánemberként, hosszas, és – a bizonyítékul szolgáló régi telekkönyvek visszakeresésének nehézségéből vagy épp hiányából fakadó – bürokráciai akadályokkal tűzdelt eljárás során kapta vissza a családi birtok egy részét. Leszögezte továbbá, hogy a szórványmagyarság számára az anyanyelvű oktatás, a magyar kultúra és hagyományok jelentik a legszorosabb köteléket Magyarországgal, így legfontosabb feladatának a műemlékvédelem, a magyar kultúra, valamint a magyar nyelvű oktatás támogatását és fejlesztését tekinti. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy bár már eddig is születtek nagyszerű kezdeményezések és eredmények a régióban, azonban mind az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási lehetőség mennyiségét és minőségét is növelni kell, de a magyar nyelvű szakmunkásképzés megteremtése talán még ennél is fontosabb, hisz a közép és felsőoktatási intézmények mellett olyan alternatívát kell jelentenie, mely megakadályozza a magyar lakosságnak a lakóhelyéről pusztán megélhetési célból történő elvándorlását. Ugyancsak kiemelt fontosságúnak tartotta a gazdasági diplomácia és diplomaták szerepének növelését is. Megjegyezte, hogy eddigi tevékenysége során már számtalan különböző állami és nem állami szintű diplomáciai aktorral került kapcsolatba, s gyakran a „fehér asztal” mellett alkalmazott informális diplomáciával ért el jelentős előrelépést, vagy sikert. Véleménye szerint ugyanis közvetlenséggel és határozottsággal sok mindent el lehet érni, s az elsődleges és legnemesebb cél a közösség szolgálata.