Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége

Colleen Bell, az Egyesült Államok budapesti nagykövete október 28.-án beszédet tartott a Budapesti Corvinus Egyetemen a magyar-amerikai kapcsolatok jelenlegi állásáról, melynek lebonyolításában a Gyakorlati Diplomácia Társaságának tagjai is segítséget nyújtottak. A sikeres közös munkát követően a nagykövet asszony, valamint a Követség munkatársai felajánlották Társaságunk tagjai számára, hogy hivatalos keretek közt látogatást tegyenek a Nagykövetségen.

December 7.-én kora délután több mint harminc tagunkat fogadta Bell nagykövet, Eric Watnik első tanácsos, Darrin Kowitz követségi másodtitkár, valamint Katona Anna programasszisztens. A vidám hangulatú találkozó a Követség egy díszes konferenciatermében zajlott, ahol Mr. Watnik és Mr. Kowitz beavattak bennünket a követségi munka mindennapjaiba, meséltek magyarországi szolgálatuk tapasztalatairól, megosztották velünk a diplomataléttel kapcsolatos személyes élményeiket, valamint szóba kerültek az Egyesült Államok külszolgálatára váró leendő kihívások is.

Nem sokkal érkezésünket követően Colleen Bell nagykövet asszony is csatlakozott hozzánk. Segítségével megvitattuk a hazai közbeszédet hetekig markánsan meghatározó októberi beszéde főbb üzeneteit, beavatott bennünket a nagyköveti élet személyes és szakmai kihívásaiba, valamint legfontosabb kitűzött céljaiba, melyeket hazánkban megvalósítani kíván.

A találkozó záróakkordjaként természetesen a közös fotók készítése sem maradhatott el. Bízunk benne, hogy a látogatás nem csupán Társaságunk és a Követség együttműködését, de a magyar-amerikai kapcsolatokat is erősítette.