V4 + Szerbia Szimuláció, Belgrád

Társaságunk április 10 és 13-a között vett részt a Visegrádi Alap jóvoltából,  a Belgrádban megrendezésre került V4+Szerbia Simulation nevezetű eseményen. Szervezetünket volt és jelenlegi elnöke, Shadeh Fadi és Paschek Dániel képviselte a Szerbiával kiegészült Visegrádi Négyek kooperáció működését szimuláló nemzetközi eseményen.

Képviselőink egy kényelmes repülőút után érkeztek Belgrádba, ahol a szerb vendégszereteten kívül az esemény rendkívüli szervezettségét is hamar megtapasztalhatták. Az első nap a résztvevők megismerkedésével, a delegációk összekovácsolásával és tartalmas városnézéssel telt. Az este pedig egy tradicionális szerb vendéglátó ipari egységben, úgynevezett „kafánában” zárult, szerb népzenével, hagyományos ételekkel és remek hangulattal.

13081660_10206672798759651_871681473_n

A következő nap az esemény fő helyszínén, a belgrádi cseh nagykövetségen vete kezdetét a program szakmai része. A Visegrádi négyek nagyköveteinek köszöntő beszéde után, a csapatok felkészülését segítendő a cseh nagykövet asszony Ivana Hlavsová tartott előadást a Visegrádi négyek működéséről valamint válaszolt a résztvevők kérdéseire. Ezek után a szerb Külügyminisztériumban Pavle Janković fogadta az esemény résztvevőit és tartott igen informatív előadást Szerbia Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatban. Az ebédet minden delegáció a saját országának nagykövetségével költötte el. Ezen informális keretek között tagjainknak lehetősége nyílt jobban megismerni a magyar követség szerbiai munkáját, valamint hasznos tanácsokat szerezni a másnapi szimulációhoz szükséges magyar álláspont kialakításához. Az ebédet követően folytatódott a csapatok felkészülése. A napot a delegációk országairól tartott prezentációk zárták, ahol mindenkinek lehetősége volt legjobb tudása szerint bemutatni országát, illetve megismerni a többi ország különlegességeit.

Az esemény harmadik napján került sor a tárgyalás szimulációra. A delegációk a migrációs válságra adott közös válasz, valamint Szerbia Uniós csatlakozásával kapcsolatban folytattak vitát. Miután minden ország felvázolta álláspontját, és kifejezte alapvető érdekeit, valamint megoldási terveit, megkezdődött a közös álláspont kialakítása és egy közös nyilatkozat elkészítése. Annak ellenére, hogy a szimuláció során több esetben is remek viták alakultak ki, az országok végül sikeresen megállapodásra jutottak és komoly közös fellépésre szánták el magukat. Az programot egy szimulált sajtótájékoztató zárta, ahol a delegációk sajtó referense válaszoltak a többi résztvevő által feltett kérdésekre. Ezt követően egy ünnepélyes lezárás keretein belül a V4-ek nagykövetei adták át a részvételt igazoló okleveleket és köszönték meg a részvételt. Az esemény zárófogadásán Társaságunk tagjainak alkalma volt az eseményt követő fogadás keretein belül hosszan elbeszélgetni Dr. Pintér Attilával Magyarország belgrádi nagykövetével. A beszélgetés azon kívül, hogy rendkívül informatív volt a diplomata élet szépségeire is rávilágított.  Mielőtt tagjaink a búcsú ünneplésre fáradhattak volna, még interjút adtak a Magyar Szó újságírójának is tapasztalataikról.

13059532_10206672798879654_1269279310_n

Összességében elmondhatjuk, hogy az esemény rendkívül sikeresnek bizonyult a résztvevők számára, mivel elmélyítette a Visegrádi négyek kapcsolatával illetve Szerbia Uniós csatlakozásával kapcsolatos tudását, fejlesztette tárgyalási és retorikai készségeit és lehetőséget nyújtott számukra, hogy elmerüljenek Belgrád magával ragadó balkáni hangulatában. Ami azonban talán ennél is fontosabb, hogy remek ismeretségeket is köthettek. Azon túl, hogy a résztvevő országok nagyköveteivel is alkalmuk volt találkozni, a legfontosabb, hogy saját kortársaikkal remek kapcsolatot alakíthattak ki. Megismerhették egymást mind szakmailag mind pedig személyesen, ami a jövőben nagyban elősegítheti az országaink közötti jobb megértést és együttműködést.