Brexit szimuláció

2017. február 11-én megrendezésre került Társaságunk szervezésében a Brexit szimuláció, amely során a résztvevők az Európai Unió tagállamait képviselték az Európai Tanács intézményi keretében. Az egy napos szimuláció alatt a résztvevők olyan meghatározó kérdéseket vitattak meg, amelyeknek középpontjában a brit kilépés, valamint annak következményei állnak. A Brexit szimuláció lehetőséget adott a delegáltak számára, hogy a képviselt országok érdekeinek alapján hozzanak döntéseket négy vitablokkban. A szimuláció legfőbb célja az volt, hogy az egyeztetések eredményeként a delegáltak egy egyhangúan elfogadott határozatot terjesszenek be az Elnökségnek. A szimuláció kezdetekor a delegáltak ismertették országuk ún. position paper-ét, amely tartalmazta azon érdekeket és célokat, amik a legfőbb prioritást élvezik az adott ország politikájában a Brexit kapcsán, valamint az országok általános megítélését a kilépésről. A viták lefolyását befolyásolta a Tanács ülésével párhuzamosan zajló EU-UK delegációs tárgyalás, valamint az időközben beérkező hírek, amelyeket a delegáltaknak figyelembe kellett venniük egyeztetéseik során, s új irányelveket megszabni azok ismeretében. A tizenöt perces informális tárgyalások során a delegáltaknak lehetőségük volt közös irányelvek megfogalmazására, s azok azonnali megvitatására, kidolgozására. A hatékony együttműködésnek köszönhetően a határozatot sikerült beterjesztenie a Tanácsnak az Elnökség felé, s egy koncepciót elfogadnia a Brexit következtében felmerülő kérdések kapcsán. Ez a határozat megszabta azon irányvonalakat, amelyek alapján az Uniót képviselő tárgyaló delegáció le fogja folytatni a tárgyalásokat az Egyesült Királysággal, és amelyek kitértek az Unió és a kilépő fél közti további politikai, gazdasági, kulturális viszonyára. A határozatok létrehozása alatt a vitaegységek olyan kérdéseket tartalmaztak, mint például a négy szabadság elvének jövője, intézményi kérdések, kül- és biztonságpolitikai együttműködés, jogi körülmények, valamint az Egyesült Királyság financiális részvétele az Európai Uniós közös politikában. A szimuláció remek lehetőséget biztosított a delegáltak számára, hogy nagyobb belátást nyerjenek az Európai Tanács döntéshozatali mechanizmusába. A vita folyamán a delegáltak lehetőséget kaptak arra, hogy különböző aspektusból próbálják érvényesíteni érdekeiket, valamint a vitaegységekben a különböző „soft skill”-ek fejlesztésére is lehetőséget nyújtott a szimuláció, leginkább a tárgyalástechnika területén. A delegáltak vitakultúráját, meggyőző-és kompromisszumképességét, valamint érveléstechnikáját dr. Bárdi Lajos oktató úr értékelte, s javaslatokat fogalmazott meg a delegáltak számára különböző technikák alkalmazására.