Bemutatkozás

A 2007-ben Gyakorlati Diplomácia Társasága néven alapított szervezetet a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán hallgató lelkes fiatalok hozták létre, azzal a céllal, hogy elméleti ismereteiket gyakorlati tudással egészítsék ki. A mára Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma néven működő szervezet célja rendezvényeinken keresztül a külpolitika és a diplomácia világának minél mélyrehatóbb megismerése, illetve a nemzetközi tanulmányok diszciplínája alatt minden lehetőség megragadása, amely szakmai fejlődésünkhöz hozzájárulhat.

A jelenleg 70 fős tagságunk többsége a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok képzésében résztvevő hallgatók, de mára más egyetemek diákjaival is bővült Szakkollégiumunk létszáma. Az összetett, kétfordulós felvételi procedúra biztosítja Szakkollégiumunk kiemelkedő összetételét, és megfelelő alapokat biztosít a jövőbeli hatékony együttműködéshez. Szervezetünk fő motivációja, hogy olyan kompetenciák elsajátítására nyújtson lehetőséget, amelyek kiegészíthetik tagjaink egyetemen szerzett tudását.

Programjaink célja a csapatmunka, a kommunikációs és problémamegoldó készségek és vitakultúra fejlesztése, az érveléstechnika tökéletesítése, a külpolitikával és diplomáciával kapcsolatos különböző szakterületek mélyebb megismerése, valamint az elemzői, kritikus és objektív gondolkozás elsajátítása.

Szakkollégiummá alakulásunknak köszönhetően még több szakmai programmal bővült szervezetünk – korábbi alapelveinket megtartva szélesítettük képzéseink körét és típusát, illetve különböző eseményeink palettáját. Strukturáltabb és sokrétűbb kurzusrendszert vezettünk be, aminek köszönhetően a tagok lehetőséget kapnak szakmai ismereteik bővítésére. Ilyen jellegű kurzusok például a tárgyalástechnika, a protokoll tréning vagy a nyilvános beszédfejlesztés, ezeken felül pedig nemzetközi joggal, kulturdiplomáciával, illetve különböző régiók külpolitikájával foglalkozó kurzusaink is elérhetőek mind tagjaink, bizonyos esetekben pedig hallgatótársaink számára is.

Programjaink

 • Nyílt előadások
 • Zártkörű előadások
 • Site-briefing
 • Szakmai kurzusok
 • Vitaklubok
 • Szimulációs gyakorlatok
 • Protokoll verseny
 • Egyetemi protokoll
 • Kirándulások
 • Bankett
 • Nemzetközi nyitás
 • Szakmai napok
 • Egész napos elemzői napok
 • Nyílt viták
 • Workshopok
 • Kulturális események és programok
 • Társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések

A fent említett programok már önmagukban biztosítják Szakkollégiumunk sokszínűségét és nagyban hozzájárulnak a tagok szakmai rátermettségének kialakításához, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy – non-profit szervezet lévén – egyedül a felvételt nyert lelkes, tanulni vágyó hallgatók tenni akarása, rátermettsége és motiváltsága az, ami folyamatosan építeni és fejleszteni tudja mind struktúránkat, mind pedig tartalmunkat.

Szakkollégiumunk minden együttműködési lehetőséget szívesen fogad mely elősegít minket közös céljaink elérésben, úgy, mint egy intenzívebb és szélesebb körű oktatási lehetőség megteremtésében, egy valódi tapasztalatokra épülő világkép kialakításában, illetve a nemzetközi kapcsolatok kellő odafigyeléssel, hozzáértéssel és rátermettséggel történő ápolásában, valamint elemzésében.

Minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban keressenek bizalommal az info@gydt.hu címen.